4. OLAĞAN GENEL KURUL KONGRE

Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurul Kongresi’nde Sizleri de Aramızdan Görmekten Onur Duyarız. Yolama Açılış ve Saygı Duruşu Divan Teşekkülü Yönetim Kurulu Mali Rapor Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının İbrası Tahmini Bütçenin Görüşülmesi Taşınmaz Mal alımı ve Satımının Görüşülmesi Tüzük Tadilinin Görüşülmesi Zorunlu Organlara Seçimler Dilek ve Temenniler ve Kapanış…

SUFFA ANA BİNASI’NIN TEMELİ ATILDI

“Çubuk SUFFA Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” tarafından yaptırılan “Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu” Ana Binası’nın temeli atıldı. Şuayip YAMAN; 1,5m yüksekliğindeki temele 120 kamyon beton atılacak. Bu da toplamda 800 m3, o da 2 tona tekabül ediyor. SUFFA Hafızlık Kız Kur’an Kursu binası 3 ana bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm: (Ana Bina) 11 kattan…