Birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan şahsiyetler yetiştirmek.

Öğrenirken düşünmelerini sağlamak, analiz, sentez, yorumlama ve yansıtmaları yönünde yönlendirmek.

Kur’an ahlâkını özümsemiş ve Kur’an ahlakıyla ahlaklanmış mü‘mine hanımefendiler yetiştirmek.

HAFIZLIK

Kur’an’ı tamamen ezberleyene, onu muhafaza edene HAFIZ denir. Kur’an-ı Kerim’i ilk öğrenip ezberleyen ve okuyan Hz. Muhammed’dir (SAV). İslam’ın doğuşundan günümüze kadar hafızlık çok önemli ve değerli eğitim olmuştur. Hafızlık çok değerli bir eğitim olduğu için de çok kişinin hayallerini süslemiştir, hafızlığa bu kadar önem verilişinin sebebi hem peygamberimizin uygulaması hem de peygamberimizin tavsiye etmesinden kaynaklanmaktadır.

Hz. Peygamber (SAV). “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari,) buyurmuştur.

NEDEN KIZ HAFIZLIK

KUR’AN KURSU

“Kadın yükselirse cemiyet yükselir, kadın alçalırsa cemiyet alçalır.” düsturundan da hareketle geleceğin nesillerini inşa eden kadınların Kur’an-ı hıfzetmeleri ve yaşamlarını ona göre şekillendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla büyük eksikliği duyulan yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşası hedef alınmıştır.

KURS EĞİTİMİ

Yarının annelerini yetiştireceğinin şuuru ve ciddiyeti içinde olan Çubuk Suffa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda, talebelerin manevi eğitimine katkı yapacak çok özel ve kaliteli ders programları icra edilecektir.

Kurs Eğitimlerimizin üç kategoride verilmesi planlanmaktadır.

 1. Hafızlık eğitimi alacak kız öğrencilerimiz bu eğitime paralel olarak “İmam Hatip ve İlahiyat Fakülteleri’ni de okumaları ve diploma sahibi olmaları sağlanacaktır.
 2. İlk ve orta öğretimde bulunan kız öğrencilerin sömestri tatillerinde Kur’an okuma, temel İslami bilgileri öğrenme ve şartları uyanların hafızlığa hazırlık kursu eğitimi almalarını sağlamak üzere yatılı olarak kabul edileceklerdir.
 3. Çevrede bulunan yetişkin kadınların Kur’an-ı yüzünden okumak ve temel islami bilgileri edinmek üzere günü birlik kurslarımıza kabulü sağlanacaktır.

KÜLLİYEMİZDE VERİLECEK

TEMEL İSLAMİ BİLGİLER
 • Kur’an-ı Kerim hıfzetmek,
 • İtikat, ibadet ve ahlaki bilgileri edinmek,
 • Sıyer-i Nebi’yi öğrenmek

GENEL KÜLTÜR ve

ETÜT DERSLERİ
 • Nebiler Silsilesi
 • Tasavvuf Ekolleri
 • Tefsir
 • Hadis
 • Mezhepler Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Dinler Tarihi
 • Aile İlmihali
 • Kişisel Gelişim
 • Arapça Pratik
 • Arapça Dil Bilgisi
 • Osmanlıca Pratik
 • Osmanlıca Dil Bilgisi

SOSYAL FAALİYETLER ve

HOBİ DERSLERİ
 • Sınıf Gezileri
 • Eğitim Seminerleri
 • Sportif Faaliyetler
 • Bilgi Yarışmaları
 • Kur’an Okuma Yarışmaları
 • Şiir Okuma Yarışmaları
 • Tiyatro Programları
 • Kişisel Gelişim
 • Önemli Şahsiyet ve Ülke Tanıtım Programları
 • Mübarek Gün ve Geceleri Anma Programları
 • Hobi Faaliyetleri